Waar staan wij voor?

Onze missie is het bevorderen en behouden van zichtbaarheid en gelijkheid van LHBTI artsen (in opleiding) in Nederland, omdat we geloven dat meer zichtbaarheid leidt tot meer acceptatie en uiteindelijk normalisatie van seksuele- en genderdiversiteit.

RozeinWit is een stichting die net is opgericht om LHBTI artsen (in opleiding) meer zichtbaar te maken en hun positie te verbeteren. In Nederland bestond er nog geen organisatie van LHBTI artsen, in tegenstelling tot o.a. Ierland en het Verenigde Koninkrijk. Naast het verbeteren van de zichtbaarheid en positie van LHBTI (tand)artsen, willen we ook voor onze LHBTI patiënten meer zichtbaar zijn.

Onze doelstellingen zijn:

het vergroten van zichtbaarheid van LHBTI artsen,
een aanspreekpunt worden voor en ondersteuning bieden aan artsen (in opleiding) over LHBTI gerelateerde vraagstukken.
zichtbaarder zijn voor patiënten over LHBTI gerelateerde vraagstukken.
het opzetten en onderhouden van samenwerking met hulpverleningsinstanties en LHBTI belangengroeperingen waar nodig.contact onderhouden met en het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen roze artsen onderling.

Nieuwe stichting!

Als u dit leest, staat RozeinWit nog in de kinderschoenen. We zijn een groep artsen die zichtbaarheid van LHBTI belangrijk vinden en ‘er gewoon mee aan de slag zijn gegaan’. Zowel het bestuur als onze achterban zijn artsen (huisartsen, basisartsen, specialisten oudergeneeskunde, tandartsen en medisch specialisten) en artsen in opleiding.
We zijn er voor en door LHBTI collega’s, en daarnaast hebben we ook niet-LHBTI collega’s die het belangrijk vinden om diversiteit meer zichtbaar te maken en ons hierin steunen. We zijn dan ook niet een aparte of exclusieve groep, maar willen juist inclusief zijn en daarmee de zichtbaarheid vergroten.

De aanloop naar de oprichting van de stichting RozeinWit kent een lange geschiedenis. De eerste ideeën ontstonden toen we met een aantal LHBTI longartsen in mei 2016 een buitenlands congres bezochten. We hadden het al eens gehad over de positie van LHBTI artsen, maar kregen een boost toen we op het congres de mogelijkheid hadden om een extra tekst op onze naamkaart te kunnen plakken met: LGBT community and our allies. Hierdoor raakten we verder in gesprek met elkaar en anderen over hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn. Hoe mooi het was dat ze op dit grote congres de mogelijkheid voor deze zichtbaarheid hadden gecreëerd. Nee, je wilt niet dat de nadruk op je geaardheid of gender wordt gevestigd. Het gaat er toch om dat je een goede (long)arts bent. Maar ja, je vindt het ook belangrijk om zichtbaar te zijn. Zeker in een tijd waarin de tolerantie in Nederland op de proef wordt gesteld en wereldwijd mensen uit de LHBTI community worden vernederd, mishandeld, gevangen gezet en zelfs vermoord. We hadden het over het feit dat je niet zomaar naar elk land van de wereld kunt gaan en dat je er regelmatig voor kiest niet hand-in-hand te lopen of andere affectie te tonen. Je krijgt er voelsprieten voor nadat je meerdere malen bent uitgescholden of nageroepen. En dan wonen we in een van de meest tolerante landen van de wereld. Ook hadden we het over het feit dat we allemaal goed hebben nagedacht over het wel of niet vertellen van je geaardheid, en wanneer dan. Je bent best in een afhankelijke positie als (solliciterend) arts-assistent. Je weet van te voren nooit helemaal zeker of collega’s er oké mee zijn. Niet vanuit deze negatieve ervaringen of gedachten, maar juist vanuit positieve gedachten wisten we toen zeker: we gaan een LHBTI dag organiseren. Meer zichtbaar zijn voor (beginnende) collega’s en ook naar patiënten uitdragen dat longartsen in Nederland het belangrijk vinden dat er diversiteit bestaat. Juist voor mensen die worstelen met hun geaardheid of gender. Hoe mooi is het als iemand dan voelt: bij deze groep artsen is het oké hoe ik ben! Leve de diversiteit!

Een jaar later, op 5 mei 2017, is een eerste inventariserende bijeenkomst geweest met Nederlandse LHBTI longartsen (in opleiding). Tijdens deze bijeenkomst bleek dat een stichting als RozeinWit gewenst en nodig is.

Wie zijn wij?

De stichting RozeinWit
20 maart 2018 is de stichting RozeinWit opgericht door de longartsen Karin Pool, Geert Rootmensen en Chris Rikers. Al snel zijn Megan Engels en René de Vries aangesloten, zij zijn coassistenten en daarmee bestaan we uit verschillende generaties dokters. Zoals gezegd is het doel met nadruk niet om een aparte LHBTI sectie te creeren om onszelf af te zonderen of in een bijzondere positie te plaatsen, maar wel vanwege de belangrijke zichtbaarheid. Ook gaat het niet alleen om LHBTI collega’s zelf, maar juist ook om de collega’s die het een warm hart toedragen (‘straight allies’).

Op dit moment zijn we nog druk aan het brainstormen. Wel willen we alvast delen wat onze plannen zijn voor de komende tijd. Om de stichting bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, varen we dit jaar mee met de Canal Parade tijdens de Amsterdam Pride. Daarnaast willen we een register oprichten waar artsen zich voor kunnen inschrijven als zij aangeven dat hun spreekkamer een veilige plek is voor diversiteit. Dit zijn niet alleen LHBTI artsen zelf, maar ook ‘straight allies’ die dit probleem erkennen en willen meewerken aan een LHBTI vriendelijke spreekkamer. Ook willen er aan werken om een veilige omgeving creëren voor LHBTI coassistenten en artsen in opleiding, die zich vaak in een afhankelijke positie bevinden en niet altijd comfortabel voelen om als LHBTI uit te komen.

Wat zullen wij als stichting gaan doen?

Word ook zichtbaar!
Wij willen als stichting een artsenregister beschikbaar maken voor LHBTI patiënten en patiënten die het belangrijk vinden dat hun arts achter diversiteit in de spreekkamer staat. Alle artsen die in dit register komen te staan zullen eerst een nader op te stellen verklaring toegestuurd krijgen, en indien zij achter de inhoud van deze verklaring staan zullen zij in het register komen te staan. Bij het online gaan van het register zullen we de bijbehorende verklaring publiceren.
Ben jij een arts die achter diversiteit in de spreekkamer staat, ben je benieuwd naar de inhoud van onze verklaring en wil jij een van de eerste artsen zijn in het register van LHBTI friendly artsen in Nederland? Vul het contactformulier in onderaan deze pagina en wij zullen contact met je opnemen!

Bestuur stichting

Chris Rikers

Chris Rikers

Longarts, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Geert Rootmensen

Geert Rootmensen

Longarts, Waterlandziekenhuis Purmerend
Karin Pool

Karin Pool

Longarts, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Megan Engels

Megan Engels

coassistent, Vrije Universiteit Medisch Centrum
René de Vries

René de Vries

coassistent, Vrije Universiteit Medisch Centrum

Canal Parade primeur: De eerste artsenboot tijdens Amsterdam Pride 2018! Om meer bekendheid te krijgen voor de stichting RozeinWit, hebben we besloten om onze zichtbaarheid via de Pride Amsterdam Canal Parade te vergroten. We zijn enorm verheugd dat we zijn geselecteerd om dit jaar mee te mogen varen op zaterdag 4 augustus 2018. Met onze deelname zal er dit jaar voor het eerst een artsenboot meevaren. Het zal een belangrijk moment zijn voor de emancipatie en zichtbaarheid van LHBTI artsen. De boot zal vol staan met (tand)artsen (in opleiding) en partners.

RozeinWit in de Media

De Jonge Specialist

De Jonge Specialist

nov. 2017, #4

'Roze in Wit: Heterogeniteit in het ziekenhuis?'

Medisch Contact

Medisch Contact

20 juni 2018

'Lhbti-artsen richten stichting RozeinWit op'

SDG Nederland

SDG Nederland

23 juli 2018

'Vier dat je jezelf bent en mag zijn'

Noordhollands Dagblad

Noordhollands Dagblad

31 juli 2018

Artsen in Roze in Wit: ’Zeggen wat je bent, voelt elke keer als coming out’

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1 augustus 2018

'Zonder zichtbaarheid geen diversiteit'

RTV IJmond

RTV IJmond

1 augustus 2018

'Longartsen richten RozeinWit op'

Bankrekening nummer: NL96 TRIO 0338 9440 52 tnv Stichting RozeinWit --- KvK: 711.983.85 --- Neem contact op met de stichting via rozeinwit@icloud.com of vul onderstaande contactformulier in!
 
 

Contact